Sergei L. Sobolev

International Conference "Differential Equations. Function Spaces. Approximation Theory" dedicated to the 105th anniversary of the birthday of Sergei L. Sobolev

August 18-24, 2013, Novosibirsk, Russia


  Russian
Home
Sergei L. Sobolev
News
Program Committee
Organizing Committee
Plenary Lectures
Program
Sponsors
Registration
Abstracts
Participants
Accommodation
Important Dates
Contacts
Photos
Video

 

Photos

Collective Photos
Registration of Participants
Opening of the Conference
During Conference Talks
Closing Ceremony
Welcome Reception
Others

 
 

Collective Photos

 

House of Scientists,
August 19, 2013
Sobolev Institute of Mathematics,
August 21, 2013

Back to top 

 

Registration of participants

Hotel "Zolotaya Dolina", August 18, 2013

       
  N. Nakhmanson,
V.V. Sosnov,
A.V. Baydin, A.M. Barlukova
A.M. Barlukova, S.A. Sazhenkov, T.A. Rotanova, N.S. Motsartova N.S. Motsartova, T.A. Rotanova,
R.V. Brizitskii
A.V. Baydin
V.I. Antipin,
V.G. Markov
D.A. Prokudin, N.A. Chuesheva, L.N. Bondar, R.R. Safiullova L.N. Bondar, M.D. Ramazanov, D.Ya. Rakhmatullin, R.S. Saks R.S. Saks, M.D. Ramazanov, D.Ya. Rakhmatullin, E.P. Emelianova, L.A. Telesheva R.S. Saks, 
L.N. Bondar 
S.A. Buterin, R.R. Safiullova A.Yu. Kulikov, S.A. Buterin, R.R. Safiullova, G.V. Namsaraeva, Yu.A. Kosheleva M.V. Falaleev M.A. Skvortsova, L.N. Bondar,
A.Sh. Akysh
N.V. Pertsev,
B.Yu. Pichugin
L.N. Bondar,
H.A. Matevossian
L.N. Bondar,
H.A. Matevossian
G.V. Namsaraeva, Yu.A. Kosheleva, R.R. Safiullova, A.A. Akinshin A.L. Skubachevskii  N.A. Chuesheva,
L.N. Bondar
 
M.A. Skvortsova, M.D. Ramazanov, D.Ya. Rakhmatullin M.A. Skvortsova, T.A. Rotanova, N.S. Motsartova T.A. Rotanova, N.S. Motsartova N. Nakhmanson, -, S.A. Sazhenkov  


House of Scientists, August 19, 2013

E.Yu. Balakina, S.V. Potapova, Yu.A. Kosheleva, N.A. Chuesheva, D.A. Prokudin V.N. Belykh, G.V. Namsaraeva, L.A. Telesheva I.V. Shvab,
V.L. Vaskevich
-, T.A. Rotanova, R.R. Safiullova, Yu.A. Kosheleva, L.A. Telesheva A.A. Shlapunov, V.E. Fedorov, M.V. Plekhanova
Yu.N. Grigoryev, N.A. Manakova, A.A. Zamyshlyaeva, A.A. Davydov Yu.V. Hudyakov, A.A. Ebel,
A.I. Zadorin
, Yu.N. Grigoryev, A.A. Davydov
T.A. Rotanova, R.R. Safiullova, Yu.A. Kosheleva, L.A. Telesheva, S.V. Potapova, G.A. Lukina    
D.A. Silaev, N.A. Lyulko, D. Lassoued, H. Yashima, E.Yu. Balakina S.A. Buterin, L.N. Bondar, R.R. Safiullova, Yu.A. Kosheleva, L.A. Telesheva, S.V. Potapova, G.A. Lukina S.V. Popov,
L.A. Telesheva,
S.V. Potapova,
G.A. Lukina, A.A. Alsykova
M.A. Skvortsova T.A. Rotanova, R.R. Safiullova, Yu.A. Kosheleva
  E.P. Emelianova, G.V. Namsaraeva, L.A. Telesheva, N.N. Shadrina, M.A. Skvortsova     A.G. Kusraev,
S.S. Kutateladze
N.A. Evseev, T.A. Rotanova, L.A. Telesheva, S.V. Potapova, G.A. Lukina T.A. Rotanova, Yu.A. Kosheleva, L.A. Telesheva, V.N. Dyatlov N.N. Maksimova, K. Latawiec, M.A. Skvortsova, E.Yu. Balakina    
 
T.A. Averina N.A. Manakova, A.A. Zamyshlyaeva, A.V. Keller, S.A. Zagrebina, A.A. Davydov M.P. Fedoruk L.N. Bondar,
T.A. Rotanova
 

Back to top 

 
 

Opening of the Conference
House of Scientists
August 19, 2013

 

In the lobby and Large Hall before the Opening Ceremony

Opening Ceremony

 

In the lobby and Large Hall before the Opening Ceremony
 

       
Yu.L. Ershov, G.V. Demidenko, A.L. Aseev S.S. Goncharov L.V. Ovsyannikov A.G. Kusraev, S.S. Kutateladze, Yu.G. Reshetnyak T.K. Yskak, M.V. Neshchadim, E.Yu. Balakina
M.V. Fokin,
S.L. Gavrilyuk
,
V.I. Nalimov
A.V. Panov, D.M. Gordievskikh G.A. Shyshkanova, S.E. Kholodovskii M.A. Sadybekov, M.M. Meredova M.M. Meredov,  T.Sh. Kalmenov, S.S. Kutateladze, B. Bojarski
A.G. Mazko, G.A. Shyshkanova, S.E. Kholodovskii V.K. Andreev, V.N. Belykh A.V. Baydin, V.V. Sosnov, D.A. Tereshko G.V. Demidenko, V.E. Eisner A.I. Kozhanov, Ch. Ashyralyyev
A.G. Mazko, G.A. Shyshkanova G.V. Shevchenko, T.K. Yskak  A.V. Arutyunov A.L. Skubachevskii S.V. Kuznetsov, V.I. Kostin
Ch. Ashyralyyev, S.S. Goncharov A.A. Shlapunov, E.O. Dyachenko G.A. Sviridyuk, N.A. Chuesheva I.V. Frolenkov, I.V. Stepanova, A.A. Chesnokov A.Sh. Lyubanova,
O.V. Kaptsov
O.I. Krivorotko A.Sh. Lyubanova, N.A. Lyulko A.A. Sedipkov, V.I. Nalimov A.I. Zadorin S.A. Sazhenkov, N.A. Chumakova
G.A. Sviridyuk, N.A. Chuesheva, S.A. Zagrebina, G.V. Demidenko, N.A. Abiev
 
S.N. Vassilyev, V.P. Golubyatnikov, S.E. Kholodovskii V.L. Miroshnichenko, Yu.S. Volkov V.A. Skorospelov,
N.V. Pertsev
A.I. Kozhanov,
R.P. Abdrakhmanova
D. Lassoued G.A. Sapozhnikov,
Yu.I. Shokin
G.A. Shyshkanova S.S. Goncharov,
A.L. Aseev,
Yu.L. Ershov
 
G.V. Shevchenko, A.O. Egorshin A.I. Zadorin, G.A. Sviridyuk, N.A. Chuesheva, S.A. Zagrebina     S.A. Sazhenkov, N.A. Chumakova
  N.B. Ayupova,
N.V. Pertsev
  H. Begehr  
A.L. Skubachevskii, A.V. Arutyunov   A.G. Kleshchev    
      M.V. Fokin,
D. Lassoued
A.G. Mazko, G.A. Shyshkanova, H. Begehr, B. Bojarski
      A.G. Kleshchev, A.S. Belonosov, V.N. Dyatlov  
G.A. Sviridyuk, N.R. Pinigina I.V. Shvab, T.A. Averina V.E. Fedorov, G.V. Demidenko V.N. Dyatlov, T.K. Yskak, G.V. Demidenko D.M. Gordievskikh, E.I. Mikhailova, E.P. Shurina
A.A. Shlapunov, S.S. Goncharov E.V. Mamontov, S.S. Goncharov   S.S. Goncharov, V.N. Belykh, V.I. Nalimov, E.V. Mamontov S.S. Kutateladze, Yu.G. Reshetnyak, B. Bojarski
A.I. Kozhanov, M.M. Meredova Yu.N. Grigoryev, S.S. Kutateladze A.P. Chupakhin Yu.L. Ershov, A.L. Aseev M.P. Fedoruk, S.B. Medvedev
A.L. Skubachevskii, A.V. Arutyunov A.G. Kusraev, S.S. Kutateladze     H. Begehr, B. Bojarski, G.A. Shyshkanova
A.I. Zadorin V.E. Eisner S.S. Goncharov E.V. Mamontov, V.N. Belykh, V.I. Nalimov A.I. Rylov, M.S. Sgibnev, V.D. Stepanov
M.S. Sgibnev, V.D. Stepanov V.A. Skorospelov, Yu.L. Ershov, A.L. Aseev V.L. Miroshnichenko, Yu.S. Volkov N.A. Chuesheva, B. Bojarski N.V. Pertsev, G.A. Sviridyuk, S.S. Kutateladze
A.G. Kusraev A.G. Kusraev, S.S. Kutateladze Yu.M. Volchkov, A.F. Voevodin A.S. Tersenov I. Kmit, N.A. Lyulko
V.N. Denisov, Yu.L. Ershov, A.L. Aseev G.A. Sviridyuk, N.A. Chuesheva, S.A. Zagrebina, G.V. Demidenko S.V. Kuznetsov, V.I. Kostin D. Lassoued, D. Karadaglic, G.V. Shevchenko, T.K. Yskak A.N. Ryaskin
A.N. Ryaskin T.S. Soboleva, G.V. Demidenko O.V. Besov, A. Kufner, V.D. Stepanov, S.K. Vodopyanov, V.I. Burenkov V.V. Zhikov  
      F.Ya. Zagirova,
V.M. Cheresiz
S.E. Kholodovskii, A.I. Kozhanov, I.E. Egorov, B. Bojarski
E.Yu. Panov T.S. Soboleva, G.V. Demidenko      
         
         
I.V. Shvab, V.N. Potapov V.L. Vaskevich E. Feireisl, A.I. Shafarevich      
   
G.M. Iooss, M.V. Neshchadim,
E.V. Karachanskaya
       
 

Back to top 


Opening Ceremony

 

T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev,
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko,
Yu.L. Ershov,
L.V. Ovsyannikov
T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev,
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko,
Yu.L. Ershov,
L.V. Ovsyannikov
T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev,
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko,
Yu.L. Ershov,
L.V. Ovsyannikov
G.V. Demidenko
is giving a speech
 
  T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev,
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko,
Yu.L. Ershov
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko,
Yu.L. Ershov
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko,
Yu.L. Ershov
Yu.L. Ershov,
L.V. Ovsyannikov
A.L. Aseev,
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko,
Yu.L. Ershov,
L.V. Ovsyannikov,
L.N. Bondar
A.L. Aseev,
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko,
Yu.L. Ershov,
L.V. Ovsyannikov
T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev,
M.P. Fedoruk
T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev,
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko
G.V. Demidenko,
Yu.L. Ershov,
L.V. Ovsyannikov
G.V. Demidenko,
Yu.L. Ershov
T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev
T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev
T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev
A.L. Aseev,
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko
A.L. Aseev,
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko
T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov
T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov
T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov
T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev
T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev,
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko,
Yu.L. Ershov,
L.V. Ovsyannikov
A. Kufner,
Yu.L. Ershov
M.P. Fedoruk,
A. Kufner,
Yu.L. Ershov
L.V. Voytishek
L.V. Voytishek,
Yu.L. Ershov
L.V. Voytishek T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev,
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko,
Yu.L. Ershov,
L.V. Ovsyannikov
Yu.G. Reshetnyak M.P. Fedoruk,
Yu.G. Reshetnyak
L.Ya. Savelev S.S. Kutateladze M.P. Fedoruk,
S.S. Kutateladze
V.L. Vaskevich T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev
   
V.A. Sayapin M.P. Fedoruk,
V.A. Sayapin
T.S. Soboleva,
S.S. Goncharov,
A.L. Aseev,
M.P. Fedoruk,
G.V. Demidenko,
Yu.L. Ershov,
L.V. Ovsyannikov
   

The photos were made by V.S. Belonosov, L.N. Bondar, G.A. Chumakov, V.A. Dedok, A.O. Egorshin, A.A. Korobov, O.A. Korobov, L.A. Kozinkin, I.I. Matveeva, A.G. Mazko, A.N. Ryaskin, G.A. Shyshkanova, D.A. Silaev.

Back to top