Participants:

Abrosimov N.V. (Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk State University)

Agapov S.V. (Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk)

Anikin A.Yu. (Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of RAS, Moscow)

Anikonov Yu.E. (Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk)

Bialy M. (Tel Aviv University, Israel)

Brezhnev Yu.V. (Tomsk State University, Russia)

Bunkova E.Yu. (Steklov Mathematical Institute of RAS, Moscow)

Chuesheva N.A. (Kemerovo State University, Russia)

Chueshev V.V. (Kemerovo State University, Russia)

Chumakov G.A. (Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk)

Dobrokhotov S. Yu. (Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of RAS, Moscow)

Fominykh E.A. (Chelyabinsk State University, Russia)

Gaifullin A.A. (Steklov Mathematical Institute of RAS, Moscow)

Glutsyuk A.A. (CNRS, ENS de Lyon, France; Higher School of Economics, Moscow)

Golubyatnikov V.P. (Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk)

Grinev D.V. (Chechen State University, Grozny, Russia)

Kamalutdinov K.G. (Gorno-Altaysk State University, Russia)

Khromova O.P. (Altay State University, Barnaul, Russia)

Klepikova S.V. (Altay State University, Barnaul, Russia)

Konstantinou-Rizos S. (Chechen State University, Grozny, Russia)

Kordyukov Y.A. (Institute of Mathematics, Ufa Science Center RAS, Ufa, Russia)

Kornev E.S. (Kemerovo State University, Russia)

Kudina E.S. (Gorno-Altaysk State University, Russia)

Limonchenko I.Yu. (Lomonosov Moscow State University)

Lyu F.-T. (Higher School of Economics, Moscow)

Maciejewski A.J. (Institute of Astronomy, University of Zielona Gora, Poland)

Malyutin A.V. (Steklov Institute of Mathematics, St. Petersburg)

Mauleshova G.S. (Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk)

Nazaikinskii V.E. (Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics of RAS, Moscow)

Neshchadim M.V. (Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk State University)

Novokshenov V.Y. (Institute of Mathematics, Ufa Science center RAS, Russia)

Panov T.E. (Lomonosov Moscow State University)

Pavlov M.V. (Novosibirsk State University)

Przybylska M. (Institute of Physics, University of Zielona Gora, Poland)

Saparbayeva B.T. (Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk)

Shafarevich A.I. (Lomonosov Moscow State University)

Shananin A.A. (Moscow Institute of Physics and Technology)

Sheinman O.K. (Steklov Mathematical Institute of RAS, Moscow)

Sokolova D.Yu. (Novosibirsk State University)

Solomadin G.D. (Steklov Mathematical Institute of RAS, Moscow)

Tetenov A.V. (Gorno-Altaysk State University, Russia)

Treschev D.V. (Steklov Mathematical Institute of RAS, Lomonosov Moscow State University)

Tsarev S.P. (Siberian Federal University, Krasnoyarsk)

 

© Институт математики им. С. Л. Соболева, 2015